THIẾT BỊ INOX NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN
Bếp á 2 họng đốt

Bếp á 2 họng đốt

Giá: Liên hệ
Chụp hút khói đơn

Chụp hút khói đơn

Giá: Liên hệ
Chụp hút khói 4 mặt

Chụp hút khói 4 mặt

Giá: Liên hệ
Bàn inox gia vị 2 tầng

Bàn inox gia vị 2 tầng

Giá: Liên hệ
Bàn inox 3 tầng

Bàn inox 3 tầng

Giá: Liên hệ
Xe đẩy inox 2

Xe đẩy inox 2

Giá: Liên hệ
Xe đẩy inox 1

Xe đẩy inox 1

Giá: Liên hệ
Xe đẩy inox 3 tầng

Xe đẩy inox 3 tầng

Giá: Liên hệ
Xe đẩy inox 2 tầng

Xe đẩy inox 2 tầng

Giá: Liên hệ
Chậu rửa inox 2

Chậu rửa inox 2

Giá: Liên hệ
Chậu rửa inox 1

Chậu rửa inox 1

Giá: Liên hệ
Chậu rửa inox 3 hộc

Chậu rửa inox 3 hộc

Giá: Liên hệ
Chậu rửa inox 3 hộc

Chậu rửa inox 3 hộc

Giá: Liên hệ
Bếp nướng ngoài trời

Bếp nướng ngoài trời

Giá: Liên hệ
Thùng đá inox

Thùng đá inox

Giá: Liên hệ
Tủ inox 2

Tủ inox 2

Giá: Liên hệ
Tủ inox 1

Tủ inox 1

Giá: Liên hệ
Zalo