TỦ HẤP CÔNG NGHIỆP
Tủ hấp giò chả 4 khay

Tủ hấp giò chả 4 khay

Giá: Liên hệ
Tủ hấp cơm 12 khay

Tủ hấp cơm 12 khay

Giá: Liên hệ
Tủ hấp cơm 20 khay

Tủ hấp cơm 20 khay

Giá: Liên hệ
Tủ hấp cơm 20 khay

Tủ hấp cơm 20 khay

Giá: Liên hệ
Tủ hấp cơm 10 khay

Tủ hấp cơm 10 khay

Giá: Liên hệ
Tủ hấp cơm 40 khay

Tủ hấp cơm 40 khay

Giá: Liên hệ
Zalo